Support Framework

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η τεράστια βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων 200 ετών συνέβαλαν στην άκρατη οικονομική ανάπτυξη, την επιβολή ενός καταναλωτικού μοντέλου ζωής και την υλιστική διαχείριση των φυσικών πόρων της Γης. Η επιβληθείσα ανάγκη για τη δημιουργία και απόκτηση όλο και περισσότερων υλικών αγαθών που θα εξυπηρετούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωσή μας από το φυσικό τρόπο ζωής και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον πλανήτη μας είναι η αλλαγή του κλίματος ως αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου που προκαλείται από την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνει με την εναλλαγή μεγάλων περιόδων ξηρασίας και βροχοπτώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα το λιώσιμο των αιώνιων πάγων, την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, την καταστροφή των παραθαλάσσιων περιοχών, την εξαφάνιση των κοραλλιογενών υφάλων κ.ά. που θα θέσουν σε κίνδυνο κάθε μορφή ζωής και δραστηριότητας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Μέσα σε ένα τέτοιο ζοφερό πλαίσιο, η εκπαίδευση χρειάζεται να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών πάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάληψης δράσης που θα συμβάλλει στην αποτροπή της. Όπως υποστηρίζει ο Huckle (2002), η εκπαίδευση χρειάζεται «να αρχίσει να εξερευνά και να καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και μορφές διακυβέρνησης μπορούν να μεταφέρουν την έννοια της βιωσιμότητας μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τον τρόπο που η βιωσιμότητα προσφέρει χώρο για την ανάπτυξη νέων οικονομιών συνυφασμένων με νέους τύπους ευημερίας και νέα νοήματα προόδου».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Οι μαθητές χρειάζεται:
• να μπορούν να λειτουργήσουν ομαδικά
• να κατέχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα του διαδικτύου και του κειμενογράφου
2) Το σχολείο χρειάζεται:
• να διαθέτει οργανωμένο εργαστήριο Η/Υ με δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα ιστοεξερεύνηση έχει σχεδιαστεί ώστε να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της σύγχρονης εποχής, την κλιματική αλλαγή.

ΣΤΟΧΟΙ
1) Γνωστικοί Στόχοι ως προς τις Δεξιότητες της Γλώσσας (Αναγνωστική, Ακουστική, Παραγωγή Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου), τη Δομή, τη Γραμματική και τη Λειτουργία της
2) Συναισθηματικοί Στόχοι
• Να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω στις καθημερινές τους συνήθειες και πρακτικές και τις συνέπειές τους στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής
3) Ψυχοκινητικοί Στόχοι
• Να εργάζονται οι μαθητές και να επιδιώκουν τους στόχους τους μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον
• Να αποκτήσουν οι μαθητές ένα πλαίσιο κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσης σχετικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-4 ατόμων ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων Η/Υ. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί έναν Η/Υ. Παρακολουθούν τα προτεινόμενα βίντεο, διαβάζουν το σχετικό υλικό, συζητούν για το θέμα, συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και δουλεύουν τις εργασίες. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής και αρωγός της προσπάθειας των μαθητών, λύνει τυχόν απορίες, βοηθά όπου κρίνεται απαραίτητο και παρακολουθεί την πρόοδό τους.
Η ιστοεξερεύνηση έχει σχεδιαστεί ώστε να διαρκέσει 2-3 διδακτικές ώρες.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License